Elsa van der Heijden

Elsa van der Heijden (Beweging) is gespecialiseerd in de relatie acteren en bewegen. Zij volgde een klassieke dans opleiding in Nederland, trainde The Williamson Technique for Actors met Loyd Williamson in NYC, studeerde de Meisner-Esper Techniek aan de Acteer Studio Paul Dekker en heeft jaren zelf internationaal gedanst. Zij is een van de grondleggers van de expressionistische dans in de jaren '80 in Nederland: het Dans Collectief - Tilburg. Elsa baseert haar werk oa op de Williamson Techniek en ontwikkelde een eigen methode, die de innerlijke beweging koppelt aan de vorm: Performing Expression Techniek (PET). Zij ontwikkelde zich tot Master-Teacher en is verbonden als bewegings docent aan de Afd. Theater van de Fontys Hoge school voor de Kunsten – Tilburg en heeft haar eigen Dans Compagnie Limburg.