Acteren: Wie wil Wat, Waar, Wanneer, Waarom, Waartoe, van Welke Andere, in Weerwil van Wat en op Welke Wijze?

Paul Dekker

Minor en Master

Minor

Een minor is een verbreding van de eigen opleiding en kan ook op een ander instituut gevolgd worden. In een minor verdiept de student zich in een bepaald vakgebied.

Aan de Acteerstudio Paul Dekker kan die verdieping in het vakgebied acteren. Zo volgden in het verleden bv. bachelor studenten drama, muziektheater, musicaltheater en cabaret/kleinkunst hun minor aan de Acteerstudio Paul Dekker.

Praktisch houdt een minor Meisner-acteren in dat men van september t/m mei het Eerste Jaar Meisner volgt. Er zijn 2 lessen van 3 uur p/week. Het huiswerk / oefenen betreft eveneens 2 x 3 uur p/week. Totale werkbelasting is dus 12 uur p/week en dit gedurende 37 weken. Dat komt per schooljaar neer op 444 uur.

Master

In een master doet de student een onderzoek en specialiseert hij zich in zijn eigen vakgebied. Op basis hiervan stelt hij zijn lesprogramma samen. Waar dat acteren betreft kan de student zijn masterlessen acteren inkopen aan de Acteerstudio Paul Dekker. Voorheen vond dit plaats met o. a. studenten Master of Music - Muziektheater.

Belangrijk is om op te merken dat er nog geen masteropleiding acteren bestaat in Nederland en België. De Meisner opleiding aan de Acteerstudio Paul Dekker is te beschouwen als een masteropleiding acteren. Zo volgden tot op heden bv. bachelors docent, regie, acteren, kleinkunst en cabaret, musical, muziektheater, dramatherapie, etc. op eigen initiatief hun eigen master acteren aan de Acteerstudio Paul Dekker.

Heb je vragen hierover, neem dan contact met ons op